Kontakt Folkets Park Falköping

Folkets Park ligger vid Trinnöjegatan i Falköping

Besöksadress: Trinnöjegatan Falköping
Postadress: Folkets Park C/O Siv Holmén Dala Munkaledet 2, 521 62 Stenstorp
E-Mail: spanishcoffe@hotmail.com

Styrelsens sammansättning: Vem
Ordf. Catharina Åslund
Kassör Siv Holmen
Ledamot Karl-Erik Ström
Ledamot Kenneth Johansson
Ledamot Hans-Olof Gustavsson
 
 
Suppleant Kerstin Allestam
Suppleant.      Kerstin Belfrag
Suppleant.                              
Suppleant.                                    

 

 

 

Information & Bokning Catharina Åslund Mobil 0705-496950

Kontaktperson Mogen- och motionsdanser:
Catharina Åslund Mobil 0705-496950