Kontakt Folkets Park Falköping

Folkets Park ligger vid Trinnöjegatan i Falköping

Besöksadress: Trinnöjegatan Falköping
Postadress: Folkets Park C/O Karl-Erik Ström Torbjörntorp Västerbokvarn 52196 Falköping.
E-Mail: karl-erikstrom@telia.com

Styrelsens sammansättning: Vem
Ordf. Tanja  Räisänen
Sekr. Catharina Åslund
Kassör Karl-Erik Ström
Övrig. kenneth johansson
Övrig. Linnea Engkvist
Övrig. Lotta Renholm
Övrig. Siv Holmén
Suppleant Hans-Olof Gustavsson
Suppleant.                Marie Beroun
Suppleant.                        Ann-Charlotte Dickens
Suppleant.                                    

 

 

 

Information & Bokning Catharina Åslund Mobil 0705-496950

Kontaktperson Mogen- och motionsdanser:
Catharina Åslund Mobil 0705-496950