Kontakt Folkets Park Falköping

Folkets Park ligger vid Trinnöjegatan i Falköping

Besöksadress: Trinnöjegatan Falköping
Postadress: Folkets Park C/O Karl-Erik Ström Torbjörntorp Västerbokvarn 52196 Falköping.
E-Mail: spanishcoffe@hotmail.com

Styrelsens sammansättning: Vem
Ordf. Catharina Åslund
Sekreterare Kerstin Allestam
Kassör Karl-Erik Ström
Övrig. Kenneth Johansson
Övrig. Kerstin Gustavsson
Övrig. Hans-Olof Gustavsson
Övrig. Siv Holmén
Suppleant Marianne Jonsson
Suppleant.      Marie Post
Suppleant.                               Ann-Charlotte Dickens
Suppleant.                                    

 

 

 

Information & Bokning Catharina Åslund Mobil 0705-496950

Kontaktperson Mogen- och motionsdanser:
Catharina Åslund Mobil 0705-496950