Gamla Folkets Park i Falköping har anor sedan 1908 då den startades av Nykterhetslogen Verdandi på Mössebergssluttningen, ett par år senare drevs den gemensamt med Arbetarekommunen och den Socialdemokratiska ungdomsklubben. Från och med 1911 övergick den till en Folkparksförening.

På denna plats drevs parken fram till 1929, med många års slit och mödosamt arbete, och med små ekonomiska medel.

På styrelsemöte hösten 1929 tvingades styrelsen ta beslut om att lägga ner parkverksamheten på denna plats, orsakerna var flera, bl.a. ekonomiska bekymmer, dålig belysning fram till parken och dåliga vägförhållanden, och det var med vemod man tvingades fatta detta beslut. Därmed var den gamla parkens öde beseglat.

Efter att den gamla parken lagts ned tillsattes en kommitè med uppgift att ta fram förslag till plats för en ny parkanläggning. Den 28 oktober 1929 inkom den tillsatta kommitèn med tre olika förslag om plats för en ny Folkets Park. Det beslutades att den lämpligaste platsen för en ny folkpark var alternativ 2 där parken än idag är belägen.

Den 7 december 1929 undertecknades köpeavtalet med säljaren Bernard Gustafsson även kallad Lusse Bernhard på Tåstorp. Området som inköptes bestod av 14.092 kvm, till ett pris av 9.160:- kronor, 2.160:- kronor betalades kontant, resterande på en avbetalningstid om sju år, och därmed var parken startad.

Efter detta startade styrelsen uppbyggnaden av folkparken, en cafèbyggnad och en dansbana kunde flyttas med från den gamla parken vilka sedemera byggdes ut och anpassades till den nya anläggningen, redan 1930 kunde dansen startas och 1931 stod teaterbyggnaden klar, dock utan tak, detta påbyggdes 1937.

Efter detta har byggnationen fortsatt och utvecklats tills parken ansågs färdigbyggd.

Nästa stora steg i parkens historia är då den så kallades moderna dansbanan revs för att ge plats åt en ny dansrotunda, för året runt verksamhet, detta skedde 1987 och den var färdig att invigas den 5 maj 1988.

Folkparken har också hunnit med att fira sitt 75-årsjubileum på nuvarande plats, detta skedde med en jubileumsutställning på Falbygdens Museum, tillsammans med Falköping Fornminnesförening och Kultur och Fritid i Falköpings kommun, detta var en uppskattad utställning med många besökare.

Folkparken i Falköping har alltid varit en samlingsplats för nöjessugna Falköpingsbor, och den nuvarande styrelsen hoppas det så ska förbli även i fortsättningen.